linux-user, scripts: add a script to update syscall.tbl
[qemu.git] / target / tilegx / cpu-param.h
1 /*
2 * TILE-Gx cpu parameters for qemu.
3 *
4 * Copyright (c) 2015 Chen Gang
5 * SPDX-License-Identifier: LGPL-2.0+
6 */
7
8 #ifndef TILEGX_CPU_PARAM_H
9 #define TILEGX_CPU_PARAM_H 1
10
11 #define TARGET_LONG_BITS 64
12 #define TARGET_PAGE_BITS 16 /* TILE-Gx uses 64KB page size */
13 #define TARGET_PHYS_ADDR_SPACE_BITS 42
14 #define TARGET_VIRT_ADDR_SPACE_BITS 64
15 #define NB_MMU_MODES 1
16
17 #endif