colo-compare: check mark in mutual exclusion
authorLi Zhijian <lizhijian@cn.fujitsu.com>
Fri, 16 Oct 2020 05:52:04 +0000 (13:52 +0800)
committerJason Wang <jasowang@redhat.com>
Wed, 11 Nov 2020 08:52:23 +0000 (16:52 +0800)
commit45b9e8c33a844c80d6067a3271652af5654ba7bd
treebceaa9f4d840aa30c4ab1253d60357f0e1ff57ba
parent862ee1e07e9d4dc97263fc919cb76364a2b6d193
colo-compare: check mark in mutual exclusion

Signed-off-by: Li Zhijian <lizhijian@cn.fujitsu.com>
Signed-off-by: Zhang Chen <chen.zhang@intel.com>
Reviewed-by: Zhang Chen <chen.zhang@intel.com>
Signed-off-by: Jason Wang <jasowang@redhat.com>
net/colo-compare.c