tap: fix a memory leak
authoryuanjungong <ruc_gongyuanjun@163.com>
Thu, 19 Nov 2020 09:25:32 +0000 (17:25 +0800)
committerJason Wang <jasowang@redhat.com>
Tue, 24 Nov 2020 02:40:17 +0000 (10:40 +0800)
commitf012bec8909820390936f1cf68b3e73a2d4ac966
tree53c8dbf61b4434acb699dc63e29ace951faebb00
parentd2abc563e4ba4057b9cb5c04dd203b8c3a949115
tap: fix a memory leak

Close fd before returning.

Buglink: https://bugs.launchpad.net/qemu/+bug/1904486
Signed-off-by: yuanjungong <ruc_gongyuanjun@163.com>
Reviewed-by: Peter Maydell <peter.maydell@linaro.org>
Signed-off-by: Jason Wang <jasowang@redhat.com>
net/tap.c